Fundacja Pani Ani - Oświadczenie

W związku z doniesieniami medialnymi związanymi z nazwą fundacji, którą prowadzę, pragnę przeprosić wszystkich, którzy mogli poczuć się zaniepokojeni możliwością wprowadzenia w błąd przez spot naszej fundacji wyemitowany na antenie Radia Kraków. Nadrzędnym celem prowadzonej przeze mnie fundacji jest pomoc dzieciom doświadczonym chorobą nowotworową. Dla tego celu jestem gotowa poświęcić wszystko, nawet nazwę już znaną i akceptowaną przez dzieci i osoby dorosłe, którym fundacja pomaga. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym to to, by nasza fundacja została wciągnięta w publiczne przepychanki dotyczące pieniędzy zbieranych od ludzi dobrej woli chcących wspomóc charytatywne inicjatywy. Dlatego pragnę poinformować, że dla pełnej transparentności prowadzonej przez nas działalności charytatywnej – wychodząc naprzeciw postulatom zgłoszonym przez Panią Annę Dymną – od dziś będziemy się posługiwać nazwą „Fundacja Pani Ani Buchacz”.
Moja fundacja , dotychczas funkcjonująca publicznie jako Fundacja Pani Ani – Psychoterapeutyczna Rehabilitacja Dzieci Chorych Onkologicznie, działa od 2004 r. i zajmuje się terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży dotkniętych chorobami nowotworowymi. Zajmujemy się także następstwami tych chorób poprzez zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne, by ułatwić dzieciom powrót lub włączenie się do normalnego życia. W swojej pracy wykorzystuję zarówno swoje osobiste doświadczenia jako byłego pacjenta onkologicznego, który z chorobą zmierzył się w bardzo młodym wieku, jak i doświadczenie z pracy charytatywnej na rzecz pacjentów onkologicznych w Wiedniu, gdzie sama się leczyłam, a od kilku lat prowadzę z ramienia „Osterreichische Kinder Krebs Hilfe” program Surivors. Jest to projekt mentorski, w którym byli pacjenci po odpowiednim szkoleniu odwiedzają raz w tygodniu szpital St. Anna, gdzie sie leczyli i wspierają nadzieją i doświadczeniami młode osoby, dzieci oraz ich rodziny na początku oraz w trakcie choroby. Moim celem jest, aby podobny projekt zacząć realizować w Polsce.
Jak widać obszar naszego działania, logo, którego używamy, moje zdjęcie widoczne na stronie internetowej Fundacji oraz na profilu Facebook, jednoznacznie identyfikują nas jako indywidualną, odrębną organizację pozarządową. Zarówno ja, jak i Pani Anna Dymna mamy na imię Anna, mieszkamy w Krakowie i staramy się pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Pomagamy jednak różnym ludziom z różnymi potrzebami. Bardzo podziwiam i szanuję Panią Annę Dymną za wszystko, co udało jej się zrobić. Jestem także przekonana, że choć skala działania Fundacji Pani Anny Dymnej i mojej fundacji są różne, cele dla których powstały są równie ważne.
Nasza fundacja, choć działa od 10 lat, nie prowadziła dotąd szerokich działań marketingowych. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na skorzystanie z otrzymanej oferty reklamowej skierowanej do wszystkich 620 organizacji pożytku publicznego z województwa małopolskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2013 rok. Treść spotu miała w jak najlepszy sposób oddać ducha naszej działalności – dania dzieciom z nowotworami szansy powrotu do codzienności po traumatycznych przeżyciach związanych z chorobą i ciężką terapią. Właśnie na tym celu zawsze się skupialiśmy – nie szukając rozgłosu.
Żeby jednak nie budzić niczyich wątpliwości – zwłaszcza co do naszych intencji i celów – a także chcąc doprowadzić do jak najszybszego zakończenia tego nieporozumienia, podjęłam decyzję, że organizacja, którą prowadzę będzie oficjalnie posługiwać się nazwą „Fundacja Pani Ani Buchacz – Psychoterapeutyczna Rehabilitacja Dzieci Chorych Onkologicznie”. W naszej ocenie tak doprecyzowana nazwa nie pozostawi już żadnych wątpliwości co do odrębności wobec Fundacji Pani Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Proces rejestracyjny zmienionej nazwy będzie zainicjowany w ciągu najbliższych dni.
Z wyrazami szacunku i życzeniami wielu sukcesów dla wszystkich organizacji pomagających osobom dotkniętym przez los, w tym Fundacji Pani Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Anna Buchacz – Prezes Fundacji Pani Ani Buchacz – Psychoterapeutyczna Rehabilitacja Dzieci Chorych Onkologicznie

Fundacja Pani Ani, Fundacja onkologiczna, Fundacja dla dzieci chorych onkologicznie